Medicina

 • 79,00 Kn 70,00 Kn

  Michael Montaud nije mogao ni zamisliti što će se dogoditi u njegovom osobnom i profesionalnom životu nakon susreta s jednostavnim aparatom od kaučuka. Počevši od tog trenutka, preispitivao je i sebe i svoj način rada i založio se za stomatološku terapiju koja je s vremenom pokazala izvanrednu učinkovitost. Radi se o vođenoj autoterapiji u kojoj pacijent, praćen stomatologom, po vlastitoj inicijativi i želji radi na oporavku neurovegetativnih funkcija: disanju, gutanju, žvakanju, fonaciji. Posljedice tog procesa su modifikacija usta i repozicija zuba. Malo po malo, kako usta ponovno nalaze svoj ekvilibrij, opažaju se iznenađujuća poboljšanja u ustima, u tijelu i u stanju duše. Ova terapija nije samo valjana alternativa ortodontskoj praksi vađenja zuba i modificiranja istih na mehanički i prisilan način, već predlaže revoluciju u stomatološkim terapijama, s naglaskom na uzrocima i posljedicama neuravnoteženih usta, aspektu koji konvencionalne discipline nisu istražile. To je terapija prilagođena svakoj dobi, ali najviše iznenađuju rezultati kod djece. Nemirno dijete se smiri, sluša, iznenada počinje pisati ispravno, uredno, bez pogrešaka. Nije trebalo žrtvovati zube ni nositi metalne invazivne aparate, trebalo je samo vratiti jezik u ispravni položaj i disati kroz nos; i to će ga pratiti cijeli život.

 • 890,00 Kn 440,00 Kn

  Latinsko hrvatski enciklopedijski rječnik = Lexicon latino croaticum encyclopaedicum: 1-2

  I. svezak: Ovo je prvi rječnik takve vrste u Hrvata. Rječnik ima oko 220 000 natuknica, više od 800 000 podnatuknica te otprilike tri milijuna sintagmatskih izričaja. U rječniku su zastupljeni: klasični latinitet, srednjovjekovni (crkveni) latinitet, novovijeki i najnoviji latinitet s posebnim obzirom na hrvatske latiniste. U rječniku je sustavno sprovedena ortografija stranog nazivlja (posebice se to odnosi na toponime i pridjeve izvedene iz njih). Rječnik ima dva dijela, U prvom dijelu su ispisani abecednim redom svi latinski nepravilni glagoli.


  II. svezak: Rječnik je cijeli svijet poredan abecednim redom (Anatole France). Enciklopedijski je rječnik, usto, znanstveno usustavljen i svima može poslužiti kao istinski izvor znanja.


  U ovom rječniku korisnici će naći, u obliku sintaktičkih izričaja, velike misli, mudre izreke i poruke budućim naraštajima pisaca, govornika, pjesnika mudroslovaca, povjesnika, vojskovođa, teologa, biologa, liječnika i drugih koji su živjeli u vremenskom rasponu od 2500 godina. Mahom su to ponajbolji predstavnici znanstvenih disciplina od klasične i skolastičke filozofije do suvremene književnosti, od graditeljstva do aeronautike, od jezikoslovlja do biogenetike, od govorništva do ekologije… Posebno je zanimljivo uspoređivati razlike u izričajima pojedinih autora koji su živjeli i djelovali gotovo istodobno (najizrazitiji primjer za to su Ciceron i Livije), ili pak onih koji su predstavljali različita kulturna i jezična razdoblja kao što su klasični i postklasični latinitet.
  Valja naglasiti da su u lijevoj rječničkoj strani, onoj hrvatskoj, zastupljene sve riječi koje su živjele ili još uvijek žive u hrvatskom jezičnom korpusu a nikada nisu poprimile standardna obilježja. Korisnika se u svim takvim slučejevima upućuje na kroatizam.

 • 880,00 Kn 440,00 Kn

  Iz Predgovora:

  U suvremenom svijetu sve učestalije razmjene materijalnih i duhovnih dobara, razvijenijeg međusobnog komuniciranja te potrebe globalne komunikacije i informiranja kao i sve izazovnijih zdravstvenih problema i sveukupnog razvoja medicinske znanosti, potrebni su suvremeni leksikoni za bogatiju i uspješniju međusobnu komunikaciju. Kako bi se zadovoljile potrebe tih stručnjaka i različitih korisnika u području medicine, odlučili smo se za izradbu Osmojezičnog medicinskog enciklopedijskog rječnika (OMER) s oko 50 000 natuknica u polaznom stupcu na latinskom stupcu (a u prijevodu na druge strane jezike s ukupnim brojem od oko 400 000 jezičnih jedinica u svih osam jezika, uključujući nekoliko stotina kratica na oko 3 000 stranica, na osam jezika: latinski (lat.), engleski (eng.), francuski (fr.), njemački (d.), španjolski (es.), talijanski (tal.), esperanto (ilo = internacia lingvo) odnosno na latinskom jeziku, lingua internationalis) i hrvatski (hr.).
  S druge strane, odavna se iskazala urgentna i jasna potreba za jedinstvenom međunarodnom medicinskom terminologijom koja bi olakšala današnje sporazumijevanje u medicinskim krugovima i to na zajedničkom latinskom jeziku.
  u kreaciji osnovnog, polaznog stupca na latinskom jeziku (jer je latinski tradicionalno jezik medicine, a od najstarijih vremena, daklle otkad je medicine, bio je to grčki; zbog oga u terminologiji učestalo donosimo i grčki izvornik) korišteni su mnogobrojni svjetski leksikoni sa standarnim izvorima re brojni strukovni priručnici. OMER je leksikon medicinske struke, i danas prve i najhumanističkije znanosti, dakle svih modernih medicinskih disciplina.

  Rječnik samo djelomično zalazi u stručnu eksplikaciju pojmova, što je značajka stručnih rječnika. Uz vrlo kratka objašnjenja on je koncizan i informativan. OMER je većim dijelom deskriptivni a ne normativni rječnik. U svom polazištu svojim opisom zahvaća suvremeni medicinski jezik i njegove sintagme.
  OMER obuhvaća sve osnovne medicinske pojmove, odnosno klasičnu, medijevalnu i modernu, kao i najnoviju suvremenu medicinu u cjelinu (jer čovječanstvo svakodnevno dolazi do novih spoznaja u području suvremene medicine) te termine pojedinih medicinskih znanosti, ali i dodirnih, graničnih znanosti (biologija, kemija, fizika, genetika, biogenetika…).

  Zasnovan je i obrađen kao jezični priručnik našire primjene u medicini. Zato bi trebao biti pouzdano pomagalo ua raznolike oblike plodotvornog rada, učinkovitog djelovanja i uspješnog učenja u medicinskoj struci. Mogući korisnici višejezičnih medicinskih informacija u tuzemstvu i inozemstvu su liječnici, medicinske sestre, oftamolozi, farmakolozi, farmaceuti, veterinari, studenti svih medicinskih struka i na kraju, odnosno početku, pacijenti kao izravni korisnici medicinskih struka.
  OMER je, i po zamisli i po izvedbenim smjernicama, međunarodni projekt.

  Autor

 • 400,00 Kn 129,00 Kn
  Medicinski leksikon je jedinstven priručnik, koji su napisali ugledni liječnici specijalisti, a obuhvaća sva dosadašnja saznanja o 150 najčešćih bolesti koje pogađaju čovječanstvo. Knjiga je podjeljena u dva dijela.

  U prvom dijelu “SIMPTOMI” čitatelj će pronaći:
  – simptome raznih bolesti
  – uzroke
  – trajanje
  – potrebne pretrage
  – vjerojatnu dijagnozu

  U drugom dijelu “BOLESTI” čitatelj upoznaje:
  – opis bolesti i njezinu rasprostranjenost
  – uzroke
  – moguće komplikacije
  – tijek bolesti
  – prognozu
  – dijagnozu
  – terapiju

  Ovaj priručnik iscrpno i temeljito upoznaje čitatelja sa svim aspektima bolesti, o svemu što je vezano uz dijagnozu, tijek bolesti, prognozu i terapiju. Svakoj bolesti posvećeno je od dvije do deset stranica enciklopedijskog formata. Ilustrirana je sa 600 slika u boji, crteža i dijagrama. Leksikon je namijenjen svakoj obitelji, medicinskom osoblju, ljekarnicima, javnim ustanovama i svima koji žele na jednom mjestu dobiti relevantne informacije o zdravlju, pisane na jednostavan i svima razumljiv način. Poredak simptona i bolesti po abecednom redu približava ovaj leksikon medicinskoj enciklopediji, a zbog svoje praktičnosti u davanju medicinskih savjeta čini ga svakondevnim obiteljskim savjetnikom.
 • 39,90 Kn 25,00 Kn

  Čaj-lijek iz bakine šalice. Sve o pelinu, majčinoj dušici, bazgi, lipi, koprivi, kadulji, lavandi i drugim biljem s našeg područja.

 • 79,00 Kn 59,00 Kn

  U prvom dijelu knjige autor postavlja temelj za razumijevanje važnosti velikih doza ribljeg ulja kod kontinuiranog razvoja koncepta zone. Drugi dio daje osnovni plan ulaza u zonu omega Rx i razumijevanje dostupnih tipova ribljeg ulja za postizanje višeg stupnja zdravlja. U trećem dijelu knjige autor daje specifične savijete za upotrebu ribljeg ulja najvišeg stupnja čistoće, za liječenje različitih stanja kroničnih bolesti. Četvrti dio pokazuje kako je u zoni omega Rx moguće postići potpuni genetski potencijal.

  Prije sedam godina doktor Barry Sears svojom je idejom života u zoni (stanjem koje je moguće postići poboljšanom kontrolom razine hormona) upozorio javnost na opasnosti dijeta bogatih ugljikohidratima, ukazao na negativni utjecaj takvih dijeta i postao jedan najvjerodostojnijih stručnjaka na području zdrave prehrane. Od tada su njegove knjige prevedene na gotovo sve svjetske jezike, milijuni ljudi osvjedočili su se u njegovu tvrdnju da je hrana najjači i najdjelotvorniji lijek koji im je dostupan budući da uzrokuje dramatične promjene hormona, te lako provodljivim programom prehrane i života u zoni poboljšali sve vidove života. Recept za ulazak u zonu je jednostavan, a čine ga tri značajne komponente prehrane: kontrola inzulina, restrikcija kalorija te najvažniji dio, dodavanje velikih količina ribljeg ulja. U zoni omega Rx opisuje upravo kako će vam velike količine ribljem ulja pomoći u postizanju punog potencijala zone. Otkriva revolucionarna saznanja koja pomažu u sprečavanju simptoma i pojavu kroničnih bolesti, poboljšavaju fizički kondiciju, radnu i mentalnu sposobnost. Ako potpuno iskoristite njegove blagodati, velike doze ribljeg ulja u stanju su promijeniti vašu budućnost, zadržavajući hormon inzulin unutar zone, jer samo tako možete kontrolirati čudesne hormone, zvane eikosanoidi, koji, kao što nam je poznato, utječu na sve u vašem tijelu, uključujući srce, um pa čak i emocije. Na temelju svojih vlastitih istraživanja, eksperimenata te recentno objavljenih studija na tu temu, doktor Barry Sears pokazat će vam kako se boriti protiv bolesti srca, odnosno spriječiti da do njih uopće dođe, spriječiti razvoj tumora, nositi se s depresijom i Alzheimeirovom bolešću. U prijevodu Nine Cerkovnikov i uz stručnu pomoć doktorice Vanje Grbac Gredelj, Algoritam vam predstavlja još jednu knjigu koja može biti sudbonosna za vaše zdravlje. Ako vas muče pitanja •    kako spriječiti pojavu kroničnih bolesti •    kako povećati svoju radnu učinkovitost •    kako poboljšati koncentraciju •    kako se nositi s stanjima PMS-a, menopauze i postmenopauze •    kako pomoći u rješavanju problema neplodnosti •    kako se riješiti kroničnih bolova •    kako se riješiti suvišne masnoće iz organizma •    kako stabilizirani razinu šećera u krvi Riblje ulje nudi vam odgovor na svako od njih.

 • 70,00 Kn 56,00 Kn

  Prva pomoć priručnik.

 • 135,00 Kn 99,00 Kn

  Interna medicina ili medicina za unutrašnje bolesti pripada skupini praktične medicine. Područje djelovanja interne medicine vrlo je široko, a brz razvoj ove grane praktične medicine uvjetovao je podjelu interne medicine na još uža, specijalizirana područja. Udžbenik je podijeljen na Opći i Specijalni dio. U općem dijelu prikazane su vrste i simptomi bolesti, opće metode dijagnostike unutarnjih bolesti i osnove liječenja bolesnika s unutarnjim bolestima. Specijalni dio obuhvaća: bolesti srca i krvnih žila, bolesti i poremećaje dišnog (respiracijskog) sustava, bolesti i poremećaje organa probavnog sustava, bolesti i poremećaje mokraćnog ili urinarnog sustava, poremećaje krvotvornog sustava, bolesti endokrinog sustava te važnije bolesti i poremećaje lokomotornog i imunosnog sustava.

 • 36,00 Kn

  Krivični postupak -postupak o pravnim ljekovima.

 • 19,90 Kn 15,00 Kn

  U knjizi su praktično sakupljeni svi poznati recepti i metode liječenja proizvodima od pčela. Ovo je priručnik koji će vam pomoći da izgledate zdraviji, vitalniji i ljepši.
  Sve o pčelinjim proizvodima, na koji način nastaju ovi korisni proizvodi, njihova ljekovita vrijednost, pravilan način čuvanja, pripreme i mnogo različitih recepata protiv različitih bolesti.

 • 40,00 Kn

  Granice rizika – etičkopravni pristupi medicini

 • 104,00 Kn 50,00 Kn

  ZDRAVSTAVENA NJEGA, udžbenik, 1. i 2. razred Srednjoškolski udžbenik zdravstvene njege sustavno i pregledno obrađuje opću njegu bolesnika i temeljna načela zdravstvene njege kao procesa. Gradivo je raspoređeno u 26 tematskih cjelina, potkrijepljeno brojnim slikama i shemama te odgovarajućim didaktičkim instrumentarijem.

 • 105,00 Kn 70,00 Kn

  Anatomija i fiziologija (udžbenik za učenike 1. razreda srednje medicinske škole)

 • 396,00 Kn 199,00 Kn

  Pregledan zdravstveni vodič i izvrstan psihološki savjetnik u jednoj knjizi! Savjetnik za životna razdoblja, razvoj, prehrana, kretanje, tegobe karakteristične za određeno životno razdoblje, pravilan odnos fizičkog i mentalnog zdravlja, potpuni zdravstveni vodič, iscrpan pregled bolesti i zdravstvenih poteškoća, otkrivanje, liječenje, moguće komplikacije i rizici, najvažnije pretrage i medicinski zahvati. Podsjetnik, sve o prvoj pomoći, zdravlje na putovanju, korisne adrese ustanova i organizacija za pomoć bolesnicima.

 • 880,00 Kn 490,00 Kn

  Nova mjerila medicinskih preporuka. Izuzetno pristupačani pouzdan izvor suvremenih medicinskih i zdravstvenih saznanja koji vam nudi sve što je potrebno znati da biste učinkovito pridonjeli skrbi za vlastito zdravlje.

 • 130,00 Kn 104,00 Kn

  Ova knjiga o terapiji refleksnih zona stopala je rezultat dugogodišnjeg intenzivnog rada Hanne Marquardt i priznati je udžbenik i priručnik o terapiji refleksnih zona stopala s mnogobrojnim primjerima slučajeva iz prakse. Unutar danas poznatih mikrosustava i refleksnih zona liječenje stopala je sigurno najbrže pronašlo put u liječničku i terapijsku praksu. Upravo zahvaljujući radu i djelovanju Hanne Marquardt terapija refleksnih zona stopala dobila je potpuno priznanje bezbrojnih pacijenata i mnogih medicinskih stručnjaka.

 • 90,00 Kn 72,00 Kn

  Suvremena definicija bioetike za mnoge je sivo područje, a ova knjiga objektivno analizira različite pristupe toj tematici. Od međunarodnih pravnih dokumenata, preporuka svjetskih organizacija, medicinskih činjenica te etičkih vrijednosti modernog društva, u priručniku se štite i ističu prava pacijenta te prikazuje odnos života i smrti.

 • 149,00 Kn 112,00 Kn

  Mnoge osobe ne osjećaju simptome hepatitisa C, no često ih zabrinjava neizvjesnost, to što ne znaju što će im bolest donijeti u budućnosti. Uz sve to, oboljeli od hepatitisa C često se suočavaju sa stigmom koja prati tu bolest. Velik dio našega društva ne zna ništa o hepatitisu C, a ako i znaju ponešto, često imaju mnoštvo pogrešnih informacija. Ova knjiga ne samo da educira pacijenta i pruža mu jasne, sažete i točne informacije, nego mu omogućava da ih podijeli s obitelji i prijateljima I pomogne im razumjeti sa čime se pacijent suočava. Svaka kronična bolest donosi mnoge izazove, ali možete naučiti kako ih svladati i suočiti se s njima na pozitivniji način. Kad se naoružate znanjem, postajete snažniji i u konačnici se osjećate kao da imate kontrolu nad svojom bolesti. Možda nećete moći kontrolirati krajnji ishod bolesti, ali možete promijeniti način na koji se suočavate s njom. Informacije i znanje koje vam ova knjiga pruža pomoći će vam i dati vam snagu da pogledate bolesti ravno u oči. (Gina Pollichino, viša medicinska sestra) Vodič Hepatitis C – Za sve koje žele znati više… pokriva svako pitanje o životu i suočavanju s bolešću hepatitisa C – od dijagnoze do liječenja te bolesti. Pomoći će vam u odabiru zdravoga načina života opisujući tjelesne, emocionalne i financijske probleme s kojima se suočavate u svojoj bolesti. Saznajte kako hepatitis C utječe na vašu jetru i ostatak tijela te koje su najbolje dostupne opcije lječenja, uz komplementarne i alternativne pristupe liječenju zajedno. U njemu ćete ujedno otkriti kako: – Uočiti simptome i znakove upozorenja – Pomoći djeci boriti se s bolešcu – Ostati optimističan i povezan s drugima – Zaštiti one koje volite – Pronaći podršku koju trebate Namijenjena oboljelima, njihovim obiteljima i prijateljima te svima koji brinu za vlastito zdravlje i zdravlje svojih bližnjih, ova pristupačno pisana knjiga pruža čitatelju bogatstvo informacija o hepatitisu C.

DOSTAVA U ROKU 5 DANA

Besplatna dostava iznad 300 Kn

NAJVEĆI IZBOR KNJIGA

UPITI 042 207 215

X